Gezinskerk Kleverskerke

Gezinskerk 14 april 2024

Volgende week gaat het over Samuel en Saul

Bron; online materialen uitleg, tekst, beeld van www.bijbelbasics.nl

Voor omliggende gemeenten delen we onze voorbereiding. Voor vragen of tips zijn we bereikbaar. 

Team Gezinskerk; Paula en Rosemarie

Gezinskerk April 2024 Pdf
PDF – 2,6 MB 30 downloads

Gezinskerk 24 maart 2024

De vorige keer hebben we verhaal 1 uit het zevenluik over Petrus gedaan: Jij bent Petrus, de rots. Deze zondag gaan we verder met Petrus. Hij dacht niet dat Jezus zou sterven en merkt niet op dat Jezus weg naar het kruis heel precies geregisseerd wordt door Hemzelf. 

2. Petrus weigert de voetwassing. Hiermee laat Jezus zien dat Hij de meest nederige daad wil doen, een voorteken van de naderende kruisdood. Pas na Zijn dood zal Petrus dit begrijpen.
3. Petrus roept "Ik zal U nooit in de steek laten" bij het laatste avondmaal. Daar spreekt Jezus over Zijn dood en opstanding. Ook voorspelt Hij dat iedereen Hem in de steek laat en Petrus zelfs drie keer zegt Hem niet te kennen.
4. Petrus valt in slaap. Ook Jezus worstelde met het lijden waarvan Hij wist dat Hem dit te wachten stond. Door te waken en te bidden ervaart Hij steun om die weg toch te gaan, om vol te houden. De leerlingen lukt het niet om wakker te blijven en te bidden in de hof van Getsemane. Marcus impliceert: Jezus volbrengt wat mensen niet volbrengen kunnen. Namelijk volhouden en blijven bidden.
5. Is het Petrus die zijn zwaard trekt? Judas komt samen met een bewapende bende, waarschijnlijk gevormd uit tempelwachters, om Jezus gevangen te nemen. Maar Jezus wil geen geweld. Daarmee toont Hij aan dat afzien van geweld een keuze is en geen teken van machteloosheid. 
6. Petrus zegt 'Ik ken die man niet'. Omdat de discipelen niet mogen vechten maar het echt niet snappen doen ze wat je dan doet in bedreigende situaties; vluchten. Petrus blijft wel een beetje in de buurt maar zegt 3x dat hij Jezus niet kent.
7. Petrus ziet dat het graf leeg is. Stukje bij beetje komen meerdere mensen bij het graf. Iedereen ziet andere dingen en geeft er een andere betekenis aan. Petrus is de eerste die het graf binnen gaat. Hij ziet de heel precies opgerolde hoofddoek. Er is niets toevallig of slordig, Hij heeft zelf de leiding in alles, ook in ons leven.

We zaaien een schilderij en groeien zo richting Pasen.

Bron; online materialen uitleg, tekst, beeld van www.bijbelbasics.nl

Voor omliggende gemeenten delen we onze voorbereiding. Voor vragen of tips zijn we bereikbaar. 

Team Gezinskerk; Paula en Rosemarie

Gezinskerk Maart 2024
PDF – 2,2 MB 12 downloads

Gezinskerk 25 Februari 2024

Gezinskerk Petrus 250224
PDF – 2,9 MB 19 downloads

Voor omliggende gemeenten delen we onze voorbereiding. Voor vragen of tips zijn we bereikbaar. 

Team Gezinskerk; Paula en Rosemarie

Deze zondag ging het over Simon Petrus, een trouwe en geliefde volgeling van Jezus. Petrus was er vanaf het begin bij en had een hele goede band met Jezus. Hoe bijzonder is het om tijdens je werk gevraagd te worden Jezus te volgen. Petrus was getrouwd, je vraagt je toch even af wat zijn vrouw daarvan vond. Maar hij gaat op pad en maakt enorm veel mee. Zo is hij bij de verheerlijking op de berg en zag Jezus in gesprek met Elia en Mozes. Hij was bij de genezing van zijn schoonmoeder en de opwekking van het dochtertje van Jaïrus. Zijn karakter was impulsief, eerst doen dan denken. Dat is een mooie eigenschap maar ook wel eens lastig. Hij stapt de boot uit om op het water naar Jezus toe te lopen maar denkt ineens na en zakt weg. Bij de arrestatie van Jezus springt Petrus ervoor en hakt een oor af van de soldaat. En voor het sterven van Jezus vergat hij zijn belofte en liegt drie keer door te zeggen "Ik ken Hem niet". En toch hield Jezus heel veel van hem. Je hoeft niet perfect te zijn voor Jezus. Als ze eens op een rustige plaats zitten vraagt Jezus "Wie denken de mensen dat ik ben?" Alleen Petrus weet het antwoord: ‘U bent de Messias, de Zoon van de levende God.’ Dat was hem door God ingegeven. Vanaf dat moment krijgt hij de naam Petrus = rots. 'Op die rots zal ik mijn kerk bouwen'! Met de belijdenis van Petrus ontstaat de gemeenschap ‘kerk’,… het is de enige keer dat het woord ‘kerk’ voorkomt in de vier evangeliën.

Ook ontvangt Petrus de sleutels van het koninkrijk de hemel. Dat is het gezag om het evangelie te vertellen tot behoudenis. Petrus was een visser van vissen in het water maar wordt een visser van mensen om hen te vertellen van het evangelie tot behoudenis.

Het viel Petrus zwaar dat Jezus niet een fantastische koning werd met een kroon, goud en buigende mensen. Jezus koos een andere weg, die van het kruis. Gelukkig stopt de weg daar niet maar gaat verder. Jezus staat op uit de dood. Petrus is de eerste die het graf binnen gaat en ziet dat het leeg is. Hij is ook bij de weg naar de hemel, de hemelvaart. Wat een bijzonder leven had deze discipel. 

We bouwen nadien onze eigen rots of lichtpunt met klei of beschilderd op steen. Het was weer super gezellig om samen te zijn.

 

Voor omliggende gemeenten delen we onze voorbereiding. Voor vragen of tips zijn we bereikbaar. 

Team Gezinskerk; Paula en Rosemarie

Gezinskerk 14 Januari 2024

We starten met Gideon, een richter. Israël gered uit Egypte keert zich steeds weer af van God, dienen zelfs afgoden. Elke keer weer komen ze in nood en verdrukking waardoor ze God weer aanroepen. God luistert altijd en stuurt richters zoals Gideon om Israël te helpen en te bevrijden. We kijken even goed naar Gideon, was dat nou een dappere man, een held of niet. 

Gideon betekent 'Hij die neerslaat', 'veller' of 'omhouwer'. Je ziet hem al voor je een stoere man, voor niemand bang! Maar nee, Gideon is niet zo zeker van zichzelf, niet opgegroeid met vertrouwen op God. Hij vraagt teken op teken aan God en die krijgt hij. Het eerste teken als hij bezoek krijgt in de wijnpers van een engel. Gideon zegt; Geef mij een teken dat U tot mij spreekt; Ga niet weg dan maak ik U eten…de engel belooft te wachten en dan gelooft Gideon dat het God is. Hij krijgt de opdracht het altaar van Baäl om te slaan ook in de tuin van zijn vader. Dat was me wat, lef had ie ineens! Dan vraagt Gideon een tweede teken want hij durft nog niet te vechten. Als morgen het land droog en vlies nat is…ja dan geloof ik dat ik de Midianieten kan verslaan. Dat gebeurd. Voor de zekerheid vraagt ie het ook nog een keertje andersom; als morgen het land nat is van de dauw maar het vlies droog, dan durf ik wel te vechten. Ook dat gebeurd. Gideon gaat kijken bij het leger en schrikt. Hij verzamelt heel veel mannen wel 32.000. Maar God wil dat Gideon op Hem vertrouwt en het leger wordt kleiner en kleiner. Er blijven 300 man over. Gideon twijfelt en krijgt een derde teken; Ga maar eens luisteren naar wat de soldaten tegen elkaar zeggen. Gideon sluipt erheen en hoort: "Ik droomde vannacht dat we werden verslagen". Dan weet hij het zeker, hij bedenkt een list. Die werkte perfect, lees Richteren 6 en 7 maar eens. We hebben de fakkels nagemaakt met Glow in the dark sticks!

Voor omliggende gemeenten delen we onze voorbereiding. Voor vragen of tips zijn we bereikbaar. 

Team Gezinskerk; Paula en Rosemarie

Gezinskerk Januari 2024
PDF – 2,0 MB 26 downloads

Kerstfeest 23 december

Ter Inzage Kerst Gezinskerk 2023
PDF – 2,8 MB 24 downloads

De Gezinskerk (voortrekkers dorpskerkenbeweging) hebben met hulp van kindernevendienst en dorpelingen deze viering vormgegeven. 

Wat hebben we een fantastisch kerstfeest gevierd met jong en oud, mensen uit Kleverskerke en nabijgelegen Arnemuiden. 

Met ongeveer 45 mensen hebben we stil gestaan bij  Vrede. Onze eigen koning verwoordde het mooi in zijn kersttoespraak: "Vrede is geen gezapige rust, geen collectieve winterslaap. Vrede is het vermogen om conflicten beheersbaar te houden. Tegenstellingen horen erbij. Ze houden ons wakker en zorgen ervoor dat vergeten belangen aan bod komen en dat nieuwe oplossingen een kans krijgen." Je kunt dit bekijken op wereldniveau maar ook dichterbij; je stad, je dorp, je familie, je gezin, en je eigen hart. 

https://www.koninklijkhuis.nl/documenten/toespraken/2023/12/25/kersttoespraak-van-de-koning-25-december-2023

 

We hebben er ieder voor zich bij stilgestaan door een kaarsje te branden en een gebed/wens/gedachte op een kaartje te schrijven. Voor alles op de gesloten briefjes hebben we een gebed uitgesproken. Het kerstverhaal over onze Vredevorst is gelezen in het Zeeuws.

 

Helaas kon onze nieuwe dominee Maria Opgelder er niet bij zijn maar zij was wel betrokken en toonde zich ook betrokken! Dat was fijn. Wat gewaardeerd werd is dat onze nieuwe dominee zich voor wilde stellen aan het dorp, we zijn tenslotte een dorpskerk, we komen elkaar tegen!

We hebben samen afgesloten met heerlijk eten en drinken en gezellige met elkaar gesproken.

Uitnodiging Kerstfeest, deel het met anderen!

Het jaarthema is 'Ga mee' maar 'Ga je mee naar Bethlehem' is in deze tijd een onmogelijke vraag. We gaan terug naar de oorsprong en staat daar bij stil. Jezus geboren als Vredevorst, Vredebrenger in een wereld vol zorgen en strijdt. We kiezen bewust om te kijken naar wat ons bind, een verlangen naar vrede in de wereld, in je stad of dorp, in je familie, je gezin, vrede in jezelf.

Team Gezinskerk met hulp van dorpsgenoten die verrassende bijdragen leveren.

Gezinskerk 19 november 2023 voor iedereen

Voor omliggende gemeenten delen we onze voorbereiding. Voor vragen of tips zijn we bereikbaar. 

Team Gezinskerk; Paula, Annika en Rosemarie

Deze zondag ging het over een slaaf zijn van iets of iemand. We zijn heel praktisch in het paradijs begonnen, daar zijn we uit Zijn liefde geschapen. Er was liefde en vrijheid. Toen het mis kregen we last van onvrijheid en liefdeloosheid. We maakten mensen tot slaaf en raakten zelf verslaafd.
Last hebben van 'dwang of drang' is niet fijn maar bepalend voor je dagelijks leven.

Onesimus (= ‘nuttig’) was een weggelopen slaaf van Filemon. Hij was bij Paulus terechtgekomen, diende hem. Paulus wilde hem graag bij zich houden maar zat er een beetje mee, deze slaaf was eigenlijk niet van hem. Op slimme wijze schrijft Paulus hem een brief.

Voor Paulus waren alle mensen gelijk of ze nu slaaf waren of niet. Hij zorgde er niet voor dat Onesimus vrij kwam…maar Hij plant wel een zaadje. Het duurde eeuwen om te groeien naar het afschaffen van slavernij en excuses te maken. De kerk heeft nu alsnog excuses gemaakt.

Gezinskerk November 2023
PDF – 2,7 MB 33 downloads

Gezinskerk 8 oktober 2023 voor iedereen!

Deze zondag hebben we het over Paulus, een bijzondere volgeling van Jezus. Hij was geen discipel, en dus geen visser of arbeider door Jezus geroepen Hem te volgen. Paulus was een soort 13e man, die pas na de dood van de Christus geroepen werd. Hij had een goede opleiding genoten, was een Romein en een fanatiek vervolger van Christenen maar God roept hem. 

We zaken best indrukwekkende platen en hoorden van allerlei over de reizen van Paulus. Wat een leven had deze man.

De adviezen hebben we praktisch gemaakt door eerst maar eens in de spiegel te kijken en vanuit dat beeld iets te volgen, te tekenen. Dat valt niet mee. Ook waren er werkbladen en tijd om eens met elkaar te praten. 

Voor omliggende gemeenten delen we onze voorbereiding. Voor vragen of tips zijn we bereikbaar. 

Team Gezinskerk; Paula, Annika en Rosemarie

Gezinskerk Oktober 2023
PDF – 2,3 MB 36 downloads

Gezinskerk 10 September 2023 voor iedereen!

Gezinskerk September 2023
PDF – 2,3 MB 41 downloads

Voor omliggende gemeenten delen we onze voorbereiding. Voor vragen of tips zijn we bereikbaar.

Team Gezinskerk; Paula, Annika en Rosemarie

Na de zomervakantie zijn we in september weer gestart. Omdat we vlak voor de vredesweek zaten hebben we gewerkt met Psalm 46 "Bij God is het goed" God maakt een eind aan de oorlog er is vrede, je bent veilig. 

 

Wat is een psalm eigenlijk? en wat voor rijm vormen kennen we? de Nederlandse gedichten rijmen, maar in de psalmen, geschreven in het Hebreeuws, wordt gewerkt met assonantie (herhaling van klanken) of alliteratie (een beginletter) We hebben geoefend met een bijvoeglijknaamwoord met dezelfde beginletter als je naam, wat iets zegt over jou. Er kwamen hele leuke dingen uit.  Na een mislukte bompoging gingen we aan de slag met happy stones , met een vredes wens erop. 

 

We zijn er weer op 8 Oktober, voel je vrij om eens mee te doen, het is voor iedereen. Je hoeft geen lid te zijn van een kerk.

Gezinskerk 9 Juli 2023 samen met leden en niet leden!

Zondag 9 juli gezamenlijk bos-dienst met het Thema Hoop.

Wat hebben we met elkaar een fantastische ontmoeting gerealiseerd! Ja, met elkaar, iedereen heeft zijn/haar steentje eraan bijgedragen. De bereidheid om te investeren in elkaars behoeften, verlangens, gewoonten was groots! Iedereen die erbij was wilde er ook echt zijn! We lieten het over ons heenkomen als een fijne, liefdevolle deken van hoop!

Bij binnenkomst werd je meteen meetrokken het onderwerp in. Je werd zoals een bezoeker zei; meteen aan het werk gezet. ‘Hoop, welke gedachten heb je daarbij? Heb je een wens waarop je hoopt? Heb je een soort quote die op de waslijn gehangen mag worden?’ Iedereen deed mee, er was niemand die zei: “Dat ga ik niet doen, dit doen we nooit”! Er hing veel, er moest een extra waslijn bijkomen. Schitterende uitspraken waaronder: “Hoop, je kunt er nooit teveel van hebben!” Met ongeveer 60 bezoekers gingen we aan de slag.

De vraag, ‘waar zullen we voor bidden’ ontlokte van vele aanwezigen iets uit het hart gegrepen. Je werd gezien en gehoord! Na een canon waarbij juist meerstemmigheid een mooie geluid geeft, samen aan de slag met de flappen. Op de flappen vragen over Hoop. Dat ontlokte mooie gesprekken, meningen, luisteren naar elkaar. We bliezen zelfs hoop naar elkaar door middel van de bellenblaas. De mozaïek die letterlijk uitbeeld; ‘iedereen draagt een steentje bij’ werd vakkundig gelegd en begeleid door mensen die hier feeling mee hadden. Het leek vanzelf te gaan...heel fijn!

We waren allen eensgezind, met een open houding! 

De dominee had een prachtige 'micro-preek'. Je kunt op van alles hopen zoals vrijheid, gezondheid, een gevulde kerk enzovoort. Hij gebruikte het Bijbelverhaal over de Israëlieten die hoopten ooit uit Egypte te mogen vertrekken. Maar de God van Israël, ook onze God vroeg van hen niet alleen hoop. Hij vroeg hen ook zich voor te bereiden, hun spullen in te pakken en op pad te gaan! Het was geen tijd van achteroverleunen.

Deze bijeenkomst van 9 juli was een praktische uiting van hoopvol stappen zetten! Er waren gasten en vakantiegangers die na afloop zeiden;
“Wat verfrissend, deze bijeenkomst" en “ Zijn jullie altijd zo actief?”

De volgende Gezinskerk is na de zomerstop op 10 september om 11.15.

Paula, Anika en Rosemarie.

Gezinsdienst 18 Juni 2023

Gezinskerk Juni 2023 Voor Website
PowerPoint – 6,3 MB 58 downloads

Voor omliggende gemeenten delen we onze voorbereiding. Voor vragen of tips zijn we bereikbaar.

Team Gezinskerk; Paula, Annika en Rosemarie

Op Vaderdag hebben we het over de Romeinse soldaat die zorgde voor een zieke slaaf. Als Romein was hij machtig en gewend bevelen uit te delen. Maar hij had respect voor Jezus, zoveel dat hij zijn gedrag daarop aanpast. Hij had een groot geloof en vertrouwen in de Here Jezus. "Meten is weten" daar waren de Romeinen goed in. Geloof = zeker weten. 

 

Volgende keer 9 Juli ws. om 10.00 in het bomenbos samen met de 'volwassen'-kerk

Terugblikken op 5 mei

Publicatie 

Op 5 mei vieren we bevrijdingsdag,  goed om daar eens extra bij stil te staan. We hadden ons aangemeld bij het comité 4 en 5 mei  om mee te doen met de vrijheidsmaaltijd. Vorige jaren stond dit ook al op ons lijstje maar ging het ieder keer niet door.  De kerk stond open voor jong en oud, achteraf bleek dat dat niet helemaal duidelijk was , iedereen was dus welkom (verbeterpunt voor volgend jaar) . We hadden 10 liter vrijheidssoep ( https://www.culy.nl/recepten/vrijheidssoep-2023-london-loy/ ) en een grote pan pompoensoep, lekker hapjes en drankjes. Er was mooie muziek  o.a. uit het Midden Oosten en Oekraïne waar de vrede nog ver te zoeken is.  Boer Krijn stelde zijn stal open om de lammetjes te aaien en een speurtocht te doen langs de bunkers die op zijn terrein staan . Marjan Kamp schilderde samen met de kinderen over vrijheid. Er kwamen mooie gesprekken op gang over het leven in vrijheid met 25 bezoekers, bekende en onbekende mensen. Het was een geslaagde eerste keer.

5 mei 2023 van 16.30 tot 18.00 vieren we onze vrijheid!

Op 5 mei 2023 van 16.30 tot 18.00 vieren we vrijheid met elkaar. Mensen uit de kerk, het dorp en de omgeving zijn gevraagd om mee te helpen.

Kerk en mensen werken samen aan maatschappelijke thema's zoals omzien naar elkaar; hulp bij eenzaamheid, armoede, 'buurt-zorg', aandacht, een goed gesprek hebben meer dan aan de oppervlakte enz. Ook het samen vieren van onze Vrijheid! Daar zijn we dankbaar voor!

Iedereen is welkom, het is voor jong en oud. Er draait muziek, er zijn gasten, er is een knutsel voor alle leeftijden; 'schilder de vrijheid', je kunt kijken in een bunker of bij de lammetjes van boer Krijn. Trek dus vooral iets aan wat vies kan worden.

Gezinsdienst 16 April 2023

Vandaag gaan we verder met de uittocht van Egypte. Het volk mopperde flink in de woestijn. Maar God helpt! Hij stuurt Manna en Kwartels om te eten en Hij is een Licht op hun pad overdag en 's nachts. We doen een quiz met elkaar in groepjes. Tjonge wat hebben de kinderen veel onthouden, het was een nek aan nek race. De prijs was manna snoepen, manna uit de winkel dat wel. De volgende keer is op 5 mei in plaats van 21 mei

Gezinskerk April 2023
PowerPoint – 31,0 MB 67 downloads

Voor omliggende gemeenten delen we onze voorbereiding. Voor vragen of tips zijn we bereikbaar.

Team Gezinskerk; Paula, Annika en Rosemarie

Gezinsdienst 19 maart 2023

Vandaag staan we stil bij Zijn naderende lijden. We gebruiken hiervoor een kerkraam. Wanneer je goed kijkt zie je verschillende verhalen die zich afspelen. Het was een gevarieerde dienst, fijn om samen te zijn. Als knutsel het maken van een Paaskaars voor iemand die wel een lichtje kan gebruiken. Het was een gezellige drukke boel met ongeveer 12 kinderen. Jacob maakte een Paaswoordzoeker zie onder

Voor omliggende gemeenten delen we onze voorbereiding. Voor vragen of tips zijn we bereikbaar.

Team Gezinskerk; Paula, Annika en Rosemarie

Pasen Woordzoeker
PDF – 247,2 KB 69 downloads
Gezinskerk Maart 2023 P
PowerPoint – 10,5 MB 66 downloads

Gezinsdienst 12 februari 2023

Zondag ging het over de eerste 15 boeken van "Exodus" wat "Uittocht" betekent. We hebben het over wat eraan vooraf ging en hoe het in z'n werk ging...door de zee vluchten. Er waren weer jong en oud, lid of geen lid van een kerk...het was leerzaam en gezellig! Kijk de zee in de kijkdoos :)

Gezinskerk 12 Februari Rosemarie
PDF – 1,2 MB 85 downloads

Voor omliggende gemeenten delen we onze voorbereiding. Voor vragen of tips, of de PP zijn we bereikbaar. (soms is de PP te groot voor deze pagina) Team Gezinskerk; Paula, Annika en Rosemarie

Gezinsdienst 22 januari 2023

De eerste dienst starten we met de mooie psalm van David.
God is er altijd bij! Hij kent je vanaf het eerste begin, van Hem wegvluchten of je verstoppen lukt niet. Je ziet Hem niet maar Hij is er wel! De dichter kiest ervoor om dicht bij Hem te blijven en vraagt God om actief bij zijn leven betrokken te zijn.

We hebben gezamenlijk een leuk bijpassend spel gedaan "wie, wat, waar ben ik" en daarna een knutsel gemaakt.

We gaan ons vijfde jaar in dat we bestaan. Daar zijn we blij en dankbaar voor. We leren elkaar steeds beter kennen, hebben regelmatig gasten en kunnen vorm geven aan toekomstgericht beleid van de Protestantse Kerk Nederland beschreven in de visienota. Met kerst waren we een mooie mix van oud en jong, van leden en niet leden. In januari starten we meteen alweer met jonge gasten. Het is zo fijn om samen te komen en jonge mensen de ruimte te geven,  met kerst lijkt dat  vanzelfsprekend,  wat moeten we doen om vaker samen dit soort mooie momenten in een jaar te hebben?  Daar gaan we komende tijd over nadenken, heeft u een idee ? we horen het graag! 

Voor omliggende gemeenten delen we onze voorbereiding. Voor vragen of tips zijn we bereikbaar.

Team Gezinskerk; Paula, Annika en Rosemarie

Gezinskerk Januari 2022
PowerPoint – 13,7 MB 81 downloads

Kerstfeest Met de Wijzen aan tafel!

Gelegenheid om de recepten te delen van het kerstfeest:

https://itsnotaboutcooking.nl/cook/vegetarische-arabische-soep/

 

Gezinskerk kerstfeest 2022

De voorbereidingen zijn in volle gang, noteer deze datum vast in je agenda.

 

We sluiten aan op het jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland "Aan tafel". We gaan met de Wijzen aan tafel! Er zullen ook wat bekenden uit het dorp en kerk als wijzen te herkennen zijn.

 

Aan tafel zit je vaak met je gezin zeker als er gasten zijn! De kerk is ook een soort gezin met God als Vader en Gastheer. Deze uitnodiging is dus voor jong en oud, bekenden en onbekenden, iedereen is welkom!

 

 

Tot dan! Leiding Gezinskerk en kindernevendienst.

Live Gezinsdienst November

Het ging over Job een man die alles had en alles kwijt raakt behalve zijn geloof.

We deden een spel waarbij je soms alles had en na een gooi met een dobbelsteen ineens niks... 

Gezinskerk Nieuws November 2022

Slavernij het is helaas van allertijden, en pas in 2007 kwam er een wereldwijd verbod: hoe bizar is dat! Wat was de rol van de Nederlanders in de Gouden Eeuw? en ja,  ook in onze tijd komt uitbuiting en slavernij van miljoenen jonge kinderen voor, we keken naar een filmpje van Terres des Hommes. Jozef wordt als slaaf verkocht en maakt van alles mee. In een ver land waar hij de taal niet kent, belandt hij ook nog een 2,5 jaar in de gevangenis, met dank aan de vrouw van Potifar, werkelijk alles zit tegen, maar God is met Jozef en Jozef geeft de moed niet op. Hij wordt onderkoning en ontmoet zijn broers weer. We zongen het lied van Hanna Lam : "en zo houdt God door Jozefs hand het volk van Israël in stand ". Het is moeilijk is om een andere taal te leren zeker als de schrijfwijze heel anders is, het lukte ons om met hiërogliefen ons eigen naambordje. We gingen vrolijk naar huis na het zingen van  de (slaven) gospel "oh Happy days". Op 6 november om 11.15 uur is het weer gezinskerk. Dan gaat het over Job.

Op 20 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de kerk is open van 15.30 tot 16.30 voor ieder die geliefden wil herdenken. 

De voorbereiding voor het evenement "Kerst-zingen" voor zondag 18 december om 19 uur op de Mark in Middelburg,  zijn in volle gang, We hopen dat het dit jaar door kan gaan. Twee jaar geleden was het een groot succes en stond de Markt vol, jong en oud! Reserveer alvast de datum in je agenda.

Live Gezinsdienst September en Oktober over Jozef !

Gezinskerk Juni live dienst

Na Pinksteren zijn de gelovigen vervuld van de Heilige Geest en willen niets liever dan getuigen van Hem. Je wilt bij de mensen horen die daarvan vertellen en dat geloven. Zij groeien in aantal!

De werking van een magneet heel praktisch laten zien aan de kinderen. Het was een leerzame en gezellige dienst.

Gezinskerk 3 april live dienst

Deze keer gaat het over het avondmaal.

Er worden Paasspelletjes gedaan, ben jij er klaar voor?

Gezinskerk 13 maart live

Een mooie dienst dit keer door Annika geleid want Paula was ziek.

Het liep gesmeerd en er werd geknutseld door de kinderen voor Oekraïne!

Dat bracht 63,50 Euro op voor Oekraïne.

Online dienst Gezinskerk 16 Januari 2022

Zondag 16 Januari nog een online dienst. Hopelijk komen we snel weer live bij elkaar!

Klik op de afbeelding om de videodienst te bekijken.

 

Bij de wereldbol heb je even tijd voor een slokje ranja tot de wereldbol is uitgedraaid!

Kinderkerstfeest 2021

We wensen iedereen fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling!

 

Klik op de afbeelding voor deze Coronaproof  film.

Live dienst Gezinskerk 21 November

Deze zondag ging het over Openbaringen en ook over de laatste zondag van het jaar! We konden fijn bij elkaar zijn en elkaar ontmoeten!

Ook hebben we een leuk spel gedaan waarbij je net als Johannes van alles te zien kreeg en dan moest je dat uitbeelden zonder te praten.

Spel: je krijgt een kaartje  met een woord:

  • Uitbeelden
  • Verboden woord
  • Tekenen zonder te praten

De vredesweek

De Vredesweek komt er aan!

Zonder inclusieve samenlevingen, geen duurzame vrede. Daar vragen we aandacht voor in de Vredesweek. Van 18 t/m 26 september organiseren PAX en honderden betrokken vrijwilligers door het hele land verschillende evenementen. Ook in Walcheren zijn er diverse activiteiten.

Op zaterdag 18 september opent burgemeester Bas van den Tillaar de Vredesweek in de Sint Jacobskerk in Vlissingen. In de bijeenkomst die om 14.00 uur begint  zal oud burgemeester Letty Demmers, voorzitter van Stichting Wereldvredesvlam Vlissingen ingaan op  het doel en de betekenis van de wereldvredesvlam. Dit jaar wordt herdacht dat 70 jaar geleden Molukkers naar Nederland kwamen. De heer Bob Latuheru van Stichting Stedeband Vlissingen-Ambon verzorgt een inleiding over de relatie tussen Ambon en Vlissingen en de betekenis die dat heeft voor de multiculturele samenleving ter plaatse. Het verleden trekt haar sporen in het heden. In dat kader laten Anneloes en Siegfried Steglich in woord en beeld zien hoe de geschiedenis van de Sint Jacobskerk is  verweven met de stad en dat de periode van slavenhandel en kolonialisme niet geruisloos aan de kerk voorbij is gegaan. De openingsbijeenkomst wordt muzikaal opgeluisterd door Jos Vogel (orgel) en Esra Jonckman (fluit) De kerk is open van 13.30 tot 16.00 uur, er zijn tafels met informatie over de vredesweek. Iedereen is welkom, de toegang is gratis.

Met de openingsceremonie wordt de aftrap gegeven van een week vol met activiteiten. Een vredesviering op de zondagen, een tentoonstelling over zeventigjaar Molukkers in Nederland in de kerk van het Apostolisch Genootschap aan de Rosenburglaan, een film en lezingen. Voor kinderen is een vredesspeurtocht door het centrum van Vlissingen  te downloaden. Alle informatie is te vinden op de website www.vredesweekwalcheren.nl

Zie de folder hieronder!

   

Flyer Definitief
PDF – 277,5 KB 194 downloads

5 September 2021

Op Zondag 5 september zijn we met z'n allen naar de Ark geweest die in Vlissingen ligt. We waren met 10 volwassenen en 14 kinderen en hebben onze ogen uit gekeken! De Ark is een schip vol verhalen, je loopt als het ware door de Bijbel vanaf boven naar beneden. Het was super gezellig en leerzaam!

Voor het bekijken van het filmpje om meer indrukken op te doen van onze ochtend klik dan even op deze button, voer het wachtwoord in en dan kom je bij de video

Hallo allemaal,

Dit is de dienst van Zondag 21 Juni

Klik op de afbeelding of op de titel hierboven en je komt bij de video

Foto's zetten we op een aparte pagina,

om deze te kunnen zien heb je een wachtwoord gekregen.

Je kunt dit wachtwoord ook bij ons opvragen.

 

Wil je meedoen en ook spullen ontvangen? Plaats dan een reactie helemaal onderaan de pagina of neem rechtstreeks contact met ons op.

Groeten en fijne zondag, Paula, Anika en Rosemarie

Live dienst Zondag 23 Mei

Deze Zondag weer voor het eerst bij elkaar en het is Pinksteren!

 

Ben je een tiener en wil je eens wat beleven dit weekend dan kan dat via de link: https://www.opwekking.nl/conferenties/pinksterconferentie

Klik door en je komt bij het gevarieerde programma voor jong en oud!

De PKN is partner van de Pinksterconferentie! 

Het is bijna Pasen. Jezus wordt even daarvoor als een koning onthaald in Jeruzalem. Feest! Palmpasen. Met dit feestelijke onthaal begint ook de Stille Week, de week voor Pasen. De voorbereiding op Pasen zal vanwege de coronamaatregelen vooral online/op afstand zijn.

Voor Vandaag hebben wij het volgende voor jullie bedacht: vandaag om 11:30 uur zendt de EO op NPO2 een speciale Gezins/Kliederkerkviering uit.

Thuis kan iedereen meevieren. Aan de hand van creatieve activiteiten, liederen en een Bijbelverhaal nemen Kliederkerk Maassluis en wereldband Trinity je mee in het verhaal van Palmzondag.

Voor jullie hebben wij het 'doe-boekje' gekocht zodat je intussen lekker aan de slag kunt!

Hieronder staan twee opdrachten die je ook kunt gebruiken tijdens de televisie uitzending of zomaar omdat je het leuk vindt!

Hallo allemaal,

Dit is de dienst voor vandaag Zondag 18 April

Klik op de afbeelding of op de titel hierboven en je komt bij de video

Foto's zetten we op een aparte pagina,

om deze te kunnen zien heb je een wachtwoord gekregen.

Je kunt dit wachtwoord ook bij ons opvragen.

 

Wil je meedoen en ook spullen ontvangen? Plaats dan een reactie helemaal onderaan de pagina of neem rechtstreeks contact met ons op.

Groeten en fijne zondag, Paula, Anika en Rosemarie

 

Kijk je wel naar de Tv ...doe dan mee met deze opdrachten hieronder en praat er eens over met elkaar.

Maak een foto van je mondkap of maak de TIK-TOK en zet het op de Gezinskerk Whatsapp!

The Passion Vragenblad 1
Word – 47,9 KB 226 downloads

Hallo allemaal,

Dit is de dienst voor vandaag Zondag 28 Februari

Klik op de afbeelding of op de titel hierboven en je komt bij de video

Foto's zetten we op een aparte pagina,

om deze te kunnen zien heb je een wachtwoord gekregen.

Je kunt dit wachtwoord ook bij ons opvragen.

 

Wil je meedoen en ook spullen ontvangen? Plaats dan een reactie helemaal onderaan de pagina of neem rechtstreeks contact met ons op.

De dorpsvereniging heeft de gezinskerk uitgenodigd mee te doen aan het thema "Vogels in en rond Kleverskerke".
Je mag een vogelhuisje maken voor één van de ingangen van het dorp. Wanneer je hem liever zelf wil houden is dat natuurlijk geen probleem maar val je niet in de prijzen.

De Gezinskerk heeft ook naar de vogels gekeken, maar dan naar vogels die voorkomen in de bijbel. Hiervan is een kort filmpje gemaakt die je op het gemakje kunt bekijken.

Klik op de afbeelding of op de titel hierboven en je komt bij de video

Hallo allemaal,

Dit is de dienst voor vandaag Zondag 31 januari

Klik op de afbeelding of op de titel hierboven en je komt bij de video

Foto's zetten we op een aparte pagina,

om deze te kunnen zien heb je een wachtwoord gekregen.

Je kunt dit wachtwoord ook bij ons opvragen.

 

Wil je meedoen en ook spullen ontvangen? Plaats dan een reactie helemaal onderaan de pagina of neem rechtstreeks contact met ons op.

Wat hebben we een fantastisch en ook raar jaar gehad! De gezinskerk is vanwege de corona volledig digitaal gegaan en zodra het kon hebben we elkaar weer live gezien. Het kerstfeest viel letterlijk in het water maar....toch hebben we met alle wandelaars 1,000,00 euro opgehaald voor de voedselbank.

De kerstroute is nu weggehaald en we blikken even terug maar vooral vooruit naar het nieuwe jaar 2021.

Klik op de afbeelding of de link voor de digitale nieuwjaarswens

Zet alvast in de agenda de data voor komend jaar:

31 Januari 2021

28 Febr

28 Maart

18 April

23 Mei

20 Juni

17 Juli

26 sept

10 okt

21 nov

18 december Kerstfeest.

 

Kerst-film met de Gezinskerk Kleverskerke

Hallo allemaal,

Deze film is weggezet hierboven afgeschermd met ons wachtwoord i.v.m. de privacy van onze kinderen.

 

In ons dorp Kleverskerke is het licht maar ook donker... Twee inwoners van ons dorp zijn plotseling ziek geworden. Speciaal aan hen en hun geliefden denken wij...onze gedachten hardop uitspreken naar God noemen we bidden.

Wij bidden voor iedereen die dat nodig heeft, bekenden én onbekenden om gezondheid, kracht, moed en Gods zegen!

Informatie over de digitale wandeling zie hieronder!

 

Een goede kerst gewenst,

Team Gezinskerk Kleverskerke

De kerstwandeling digitaal met QR - codes gaat door maar wel even anders:

  • We willen alle risico’s vermijden. Daarom lopen we niet meer zoals gepland georganiseerd op Zaterdagavond vanaf de kerk. Je loopt op eigen gelegenheid, en verantwoordelijkheid op een tijdstip dat het jou het beste uitkomt.
  • Je kunt vanaf Zaterdagmiddag de QR codes met de online-activiteiten op de aangegeven routes vinden. Deze blijven langer, namelijk de hele eerste week van de kerstvakantie hangen. (dus tot en met Zondag 27 december.)
  • Voor de kinderen van de Gezinskerk en ons dorp brengen wij het kerstgeschenk wat je nodig hebt om de route te lopen bij je thuis.
    Tip: Vooral nodig als het donker is… 😊
  • Voor onze gasten tot 12 jaar is wat lekkers af te halen bij dorpsstraat nummer 9 in Kleverskerke. Dit ligt buiten klaar en kan gepakt worden zolang de voorraad strekt. (1 per kind)

De "peuterroute"  en de route voor "lefgozers" is uitgezet vanaf Zaterdagmiddag 13.00.

Start bij de kerk, om het schooltje, achterlangs over het paadje en dan voor langs terug naar de kerk.

De regel 1,5 meter geldt overal, óók tijdens deze Kerst-QR route.

Wanneer iemand dat vergeet dan mag je dat op deze kerstroutes op vriendelijke wijze even zeggen!

Een inspirerende kerstwandeling gewenst!

Team Gezinskerk Kleverskerke

We zijn klaar voor de digitale kerstwandeling!

Check dit filmpje voor alle informatie https://www.youtube.com/watch?v=nfi7CcKH8NE

En weet je...er is ook een verrassing bij! Kom je ook? Iedereen is welkom. Er is een momentje in de kerk en daarna kan je de route lopen. Het kan ook andersom...vanwege de corona houden we de aantallen in de gaten! Zodra het druk is in de kerk, ga jij eerst de route lopen en komt dan terug bij de kerk.

Geweldig opgelost toch?!

Digitale kerstwandeling

Met de Gezinskerk pakken we dit jaar anders uit...we gaan een digitale kerstwandeling doen en meer! Samen zorgen we voor een goede sfeer!

Komende dagen verschijnt er op deze site meer informatie. Kan je niet wachten? Kijk dan vast op deze link of klik op de afbeelding en je ziet meteen het introductie filmpje...

 

https://kerstwandeling2020.nl/begin/

Groeten van het team Gezinskerk Kleverskerke!

Hallo allemaal,

Klik op de afbeelding of op de titel hierboven en je komt bij een korte video.

Wil je de hele presentatie bekijken dan klik je op deze link:

https://prezi.com/afbtwqq5urum/?token=6c2941a18e781d71b179457cd013137054fea37234ebd427928637f948853b0c

Foto's zetten we op een aparte pagina,

om deze te kunnen zien heb je een wachtwoord gekregen.

Je kunt dit wachtwoord ook bij ons opvragen.

Wil je meedoen en ook spullen ontvangen? Plaats dan een reactie helemaal onderaan de pagina met je adresgegevens.

Hallo allemaal,

Dit is de live dienst van 1 November, de moeite waard om te bekijken.

Klik op de afbeelding of op de titel hierboven en je komt bij de video

Foto's zetten we op een aparte pagina,

om deze te kunnen zien heb je een wachtwoord gekregen.

Je kunt dit wachtwoord ook bij ons opvragen.

 

Wil je meedoen en ook spullen ontvangen? Plaats dan een reactie helemaal onderaan de pagina met je adresgegevens.

Hallo allemaal,

Dit is de dienst voor vandaag 18 Oktober

Klik op de afbeelding of op de titel hierboven en je komt bij de video

Foto's zetten we op een aparte pagina,

om deze te kunnen zien heb je een wachtwoord gekregen.

Je kunt dit wachtwoord ook bij ons opvragen.

 

Wil je meedoen en ook spullen ontvangen? Plaats dan een reactie helemaal onderaan de pagina met je adresgegevens.

Hallo allemaal,

Dit is de LIVE dienst van 27 september...een kijkje nemen?

Klik op de afbeelding of op de titel hierboven en je komt bij de video

Foto's zetten we op een aparte pagina,

om deze te kunnen zien heb je een wachtwoord gekregen.

Je kunt dit wachtwoord ook bij ons opvragen.

Wil je meedoen en ook spullen ontvangen? Plaats dan een reactie helemaal onderaan de pagina met je adresgegevens.

Hallo allemaal,

Dit is de dienst voor vandaag 13 september

Klik op de afbeelding of op de titel hierboven en je komt bij de video

Foto's zetten we op een aparte pagina,

om deze te kunnen zien heb je een wachtwoord gekregen.

Je kunt dit wachtwoord ook bij ons opvragen.

 

Wil je meedoen en ook spullen ontvangen? Plaats dan een reactie helemaal onderaan de pagina met je adresgegevens.

Live elkaar weer ontmoeten op 23 Augustus

Zondag 23 Augustus gaan we weer van start met elkaar.

De data voor het komende half jaar voor een live ontmoeting zijn:

27 september

1 november

29 november

19 december

 

Je kunt het programma bekijken via de link:

 https://prezi.com/mr7gmp-bvxlp/?token=cfce97b60958bb6c8e90657c18232ecdf420dbe1c579e41ca80ca7e3806ce3c5&utm_campaign=share&utm_medium=copy

 

Evaluatie Gezinskerk

De gezinskerk als onderdeel van het project "Kerk zijn in de toekomst"

Er zijn 11 personen (5 ouders en 6 kinderen) die deze mini enquête hebben ingevuld, dank hiervoor!

Elkaar in het echt zien 1x per maand of vaker  vinden veel mensen (10) belangrijk. Daarnaast wordt aangegeven dat ook thuis kijken en luisteren en knutselen als keuze ook prettig is maar de meerderheid zegt; het hoeft niet elke week.

Mogelijk kunnen we in de toekomst 1x per vier weken een dienst blijven organiseren waarbij we elkaar live zien en ontmoeten maar ook 1x per vier weken een ontmoeting op afstand organiseren. Zo hebben we elke twee weken iets voor Gezinnen met kinderen passend bij de trend van 2020, wensen en behoeften van de jongere generatie kerkganger.

 

Evaluatie 2020
Word – 106,0 KB 254 downloads

Hallo allemaal,

Dit is de dienst voor vandaag 5 Juli

Klik op de afbeelding of op de titel hierboven en je komt bij de video

Foto's zetten we op een aparte pagina,

om deze te kunnen zien heb je een wachtwoord gekregen.

Je kunt dit wachtwoord ook bij ons opvragen.

 

Wil je meedoen en ook spullen ontvangen? Plaats dan een reactie helemaal onderaan de pagina met je adresgegevens.

Evaluatie Gezinskerk Juni 2020

We willen graag evalueren met de ouders én de kinderen om aan te sluiten bij de wensen en behoeften. 
Wil je als ouder even meehelpen bij de jongste?

Het zijn maar drie vragen en het kost ongeveer 1 minuut om het in te vullen.

https://nl.surveymonkey.com/r/TZGL3BT

Bedankt namens Anika, Paula en Rosemarie

Hallo allemaal,

Dit is de dienst voor vandaag 28 Juni

Klik op de afbeelding of op de titel hierboven en je komt bij de video

Foto's zetten we op een aparte pagina,

om deze te kunnen zien heb je een wachtwoord gekregen.

Je kunt dit wachtwoord ook bij ons opvragen.

 

Wil je meedoen en ook spullen ontvangen? Plaats dan een reactie helemaal onderaan de pagina met je adresgegevens.

Hallo allemaal,

Dit is de dienst voor vandaag 21 Juni

Klik op de afbeelding of op de titel hierboven en je komt bij de video

Foto's zetten we op een aparte pagina,

om deze te kunnen zien heb je een wachtwoord gekregen.

Je kunt dit wachtwoord ook bij ons opvragen.

Wil je meedoen en ook spullen ontvangen? Plaats dan een reactie helemaal onderaan de pagina met je adresgegevens.

Hallo allemaal,

Dit is de dienst voor vandaag 7 Juni

Klik op de afbeelding of op de titel hierboven en je komt bij de video

Foto's zetten we op een aparte pagina,

om deze te kunnen zien heb je een wachtwoord gekregen.

Je kunt dit wachtwoord ook bij ons opvragen.

 

Wil je meedoen en ook spullen ontvangen? Plaats dan een reactie helemaal onderaan de pagina met je adresgegevens.

Hallo allemaal,

Dit is de dienst voor vandaag 7 Juni

Klik op de afbeelding of op de titel hierboven en je komt bij de video

Foto's zetten we op een aparte pagina,

om deze te kunnen zien heb je een wachtwoord gekregen.

Je kunt dit wachtwoord ook bij ons opvragen.

 

Wil je meedoen en ook spullen ontvangen? Plaats dan een reactie helemaal onderaan de pagina met je adresgegevens.

Hallo allemaal,

Dit is de dienst voor vandaag over Hemelvaart en Pinksteren

Klik op de afbeelding of op de titel hierboven en je komt bij de video

Foto's zetten we op een aparte pagina,

om deze te kunnen zien heb je een wachtwoord gekregen.

Je kunt dit wachtwoord ook bij ons opvragen.

 

Wil je meedoen en ook spullen ontvangen? Plaats dan een reactie helemaal onderaan de pagina met je adresgegevens.

Hallo allemaal,

Vandaag gaat het over 'sorry' kunnen zeggen en over jaloers en bang zijn.

Klik op de afbeelding of op de titel hierboven en je komt bij de video.

Foto's zetten we op een aparte pagina,

om deze te kunnen zien heb je een wachtwoord gekregen.

Je kunt dit wachtwoord ook bij ons opvragen.

 

Wil je meedoen en ook spullen ontvangen? Plaats dan een reactie helemaal onderaan de pagina met je adresgegevens.

Hallo allemaal,

Dit is de dienst voor vandaag.

Klik op de afbeelding of op de titel hierboven en je komt bij de video

Foto's zetten we op een aparte pagina,

om deze te kunnen zien heb je een wachtwoord gekregen.

Je kunt dit wachtwoord ook bij ons opvragen.

 

Wil je meedoen en ook spullen ontvangen? Plaats dan een reactie helemaal onderaan de pagina met je adresgegevens.

Hallo allemaal,

Dit is de dienst voor vandaag.

Klik op de afbeelding of op de titel hierboven en je komt bij de video

Foto's zetten we op een aparte pagina,

om deze te kunnen zien heb je een wachtwoord gekregen.

Je kunt dit wachtwoord ook bij ons opvragen

 

Kijk voor wat informatie ook even hieronder: daar staan twee mededelingen Data gezinskerk en ZWO

De Mei vakantie is voorbij en we pakken de wekelijkse 'live' uitzendingen weer op.

Alvast voor in de agenda's voor het geval we elkaar weer fysiek mogen ontmoeten na de zomerstop:

23 Augustus - 7 september - 1 november - 29 november - en met kerst zaterdagavond 19 december

Nog een Tip voor lekker Barbecueën én tegelijk de ZWO steunen?

Zie de afbeelding voor meer informatie

Mail naar: pverschoor@zeelandnet.nl of naar pvandenberge@zeelandnet.nl

Spreek dan af hoe je wilt betalen.

Dag allemaal,

Deze Zondag 3 Mei staat in het teken van ons volkslied en de twee verzen die we vaak zingen. Klik op de link of op de afbeelding om de dienst te zien.

Ook denken we aan de oorlog en onze Vrijheid...op 4 en 5 Mei.

https://www.4en5mei.nl/pers/persberichten/persbericht/105/4-en-5-mei-2020%3A-samen-stilstaan-bij-75-jaar-vrijheid

De video die genoemd wordt door Paula is ook via onderstaande link te beluisteren.

https://schooltv.nl/video/de-tweede-wereldoorlog-in-zeeland-vluchten-als-het-land-onder-water-wordt-gezet/#q=oorlog%20in%20zeeland

"Ideetje"

O, en heb je nog geen idee voor Koningsdag? Zie hiernaast...

Dag allemaal,

Zoals beloofd hierbij een filmpje voor tijdens de vakantietijd. Dit filmpje is gemaakt door een dominee en zijn 'leerlingen' ofwel catechisanten genoemd uit het nabij gelegen Veere.

Fijn om met elkaar materiaal te kunnen delen en zo elkaar op weg te helpen in deze nieuwe wereld van 1,5 meter afstand en kerk-zijn met behulp van nieuwe middelen, nieuwe wegen...

Dank u wel dominee Droogsma en catechisanten uit Veere!

 

Groeten van ons allemaal uit Kleverskerke!

Dit is de dienst van 19 April 2020

 

Klik op de afbeelding of op de titel hierboven en je komt bij de video

 

 

Foto's zetten we op een aparte pagina,

om deze te kunnen zien heb je een wachtwoord gekregen.

Je kunt dit wachtwoord ook bij ons opvragen

Dit deden we met Pasen...klik op de dia's om meer te zien

We hebben met Pasen als gezinnen tegen elkaar gespeeld via TEAMS, een programma waarin we elkaar kunnen ontmoeten.

Bekijk de vragen en misschien kunt u even zelf puzzelen op de laatste vraag en de oplossing insturen?

Dit kan op de startpagina of elders op de website en iemand van ons mailen mag natuurlijk ook

 

De foto's zijn te zien op onze afgeschermde plek in verband met de privacy van onze kinderen. Het wachtwoord voor die pagina is op te vragen bij ons.

 

Dit is de dienst van 12 April Paaszondag 2020

 

Klik op de afbeelding of op de titel hierboven en je komt bij de video

 

Foto's zetten we op een aparte pagina, om deze te kunnen zien heb je een wachtwoord gekregen.

Dit is de dienst van 5 April 2020

 

Klik op de afbeelding of op de titel hierboven en je komt bij de video

 

Foto's zetten we op een aparte pagina, om deze te kunnen zien heb je een wachtwoord gekregen.

 

 

Gezinskerk Kleverskerke "We blijven verbonden ondanks alles!"

In Kleverskerke wordt er alles aan gedaan om mensen verbonden met elkaar te laten zijn en zo elkaar te steunen in deze tijd. Het Jeugdteam, dat normaal eens per maand voor jonge gezinnen aan de slag gaat, heeft een tandje bijgezet en is vanaf nu wekelijks actief. ,,Zo staat Bijbels onderwijs centraal in een sfeer van gezelligheid voor alle leeftijden”, schrijft Rosemarie Havinga van de PKN Kleverskerke. Ze verwijst hierbij naar een video, waarin wat ideeën voorbij komen. ,,De techniek van Prezi is ook makkelijk in te zetten voor bijvoorbeeld pastorale ondersteuning. Een kort moment van bezinning, een lied en dan samen via een chatgroep zoals in TEAMS elkaar spreken en zien. We blijven ontwikkelen, ook voor de ouderen. Dat gaat nu in sneltreinvaart, noodgedwongen, maar dat levert mooie dingen op.’’  Klik hier voor de video.

https://www.gelovenindedelta.nl/toch-een-beetje-verbonden-ondanks-alles/

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.