Dorpskerkenbeweging Kleverskerke

GEMEENTE-ZIJN in Kleverskerke

De kerk is een oefening in gemeenschappelijk leven. Als de liefde van Christus al onze relaties doortrekt, gaan ze leven, ze worden bijzonder, iets heiligs. De gemeenschappen die hierdoor tot leven komen, beperken zich niet tot het instituut kerk wat we ten onrechte denken. Ons hele sociale leven wordt gezonder van mensen die in liefde uitreiken naar anderen. Dat geldt voor families, scholen, buurten, dorpen en wijken. (Bron: Boekje kerk 2030

De "tafel van Vrede" met de Vredesduif naast de kerk symboliseert dit mooi en gaat vooraf aan het nieuwe jaarthema in 23/24: "Ga mee"

‘Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde’. Deze oproep is gebaseerd op het hoofdstuk ‘Kinderen van één Vader’ uit de visienota van de Protestantse Kerk.

In 2023 worden niet meer alleen kerkenraden benaderd maar ook gemeenteleden die voortrekker kunnen zijn om kerk en dorp/omgeving met elkaar te verbinden. (zie oranje knop)

Enkele inspirerende voorbeelden zijn te bekijken via de linken:

https://youtu.be/c-0F4nf2G0U   

https://youtu.be/qVVa1tPXmtU

https://youtu.be/HGmOiLjhaEQ

https://youtu.be/M-IBDs-YADw

Actueel activiteiten kerk, dorp en omgeving

Publicatie

Op de laatste zondag van het jaar is de kerk weer open geweest voor iedereen die een kaarsje wilde branden of een wens/gebed wilden doen door middel van het aansteken van een kaarsje. Het was een intiem uurtje waarbij we met elkaar hebben kunnen spreken en naar elkaar hebben kunnen luisteren.

De adventsperiode is ook in het dorp aangekondigd door het thema van de visienota 'Ga mee' te visualiseren. Er staat een boom die groeit in het aantal takken. De eerste adventsweek, is er één witte tak verlicht met het verhaal van Naomi en Ruth. Naomi kwam uit Bethlehem, ook wel Broodstad genoemd. Toen er hongernood was in Israël zijn ze vandaaruit weggetrokken naar Moab. Daar woonde ze een tijd totdat haar man en zonen gestorven waren. Naomi en haar schoondochters gingen terug naar Israël. Ruth en Naomi en komen terecht in Bethlehem waar de Gerstoogst bezig is. Daar ontmoet Ruth de man Boaz en trouwt met hem. Samen krijgen zij een kindje Obed, hij is de vader van Isaï, de vader van David. De tweede adventsweek, zijn er twee witte takken verlicht. Een verwijzing naar de pelgrimage van gerechtigheid en vrede van de Raad van kerken. Het perspectief van de meest kwetsbaren is leidend met een koppeling naar Christus. In juist die kwetsbaarheid is Hij te vinden om bron van leven en hoop te zijn! De derde adventsweek, weer een kaarsje erbij tot de vierde week en dan is het kerst.

Publicatie 

Op 5 mei vieren we bevrijdingsdag,  goed om daar eens extra bij stil te staan. We hadden ons aangemeld bij het comité 4 en 5 mei  om mee te doen met de vrijheidsmaaltijd. Vorige jaren stond dit ook al op ons lijstje maar ging het ieder keer niet door.  De kerk stond open voor jong en oud, achteraf bleek dat dat niet helemaal duidelijk was , iedereen was dus welkom (verbeterpunt voor volgend jaar) . We hadden 10 liter vrijheidssoephttps://www.culy.nl/recepten/vrijheidssoep-2023-london-loy/ ) en een grote pan pompoensoep, lekker hapjes en drankjes. Er was mooie muziek  o.a. uit het Midden Oosten en Oekraïne waar de vrede nog ver te zoeken is.  Boer Krijn stelde zijn stal open om de lammetjes te aaien en een speurtocht te doen langs de bunkers die op zijn terrein staan . Marjan Kamp schilderde samen met de kinderen over vrijheid. Er kwamen mooie gesprekken op gang over het leven in vrijheid met 25 bezoekers, bekende en onbekende mensen. Het was een geslaagde eerste keer.

Op 5 mei 2023 van 16.30 tot 18.00 vieren we vrijheid met elkaar. Mensen uit de kerk, het dorp en de omgeving zijn gevraagd om mee te helpen.

Vrijheid vieren heeft niets met kerk-zijn te maken zou je zeggen en dat is ook zo. Waar het vroeger alleen bij de kerk lag om aandacht te besteden aan je naaste ligt dat nu bij alle 'maatschappelijk betrokken' mensen.
Mensen werken samen aan maatschappelijke thema's zoals omzien naar elkaar; hulp bij eenzaamheid, armoede, 'buurtzorg', aandacht, een goed gesprek hebben enz. 
Je zou kunnen zeggen als kerk: er ligt een kans om je rol weer op te pakken en tenminste kar-trekker te zijn bij dit soort initiatieven. (Gedachte: "De dorpskerkenbeweging")

Relatie kerk met het dorp en de omgeving

Een inkijk in Kleverskerke, één van de kleinste dorpen in Nederland, een zogenoemd lintdorp. Er is één straat met ongeveer 30 huizen, een kerk in het midden van de straat, een boer er precies tegenover.
Het schooltje, de smidse en de kroeg zijn al jaren geleden verdwenen. Er wonen ongeveer 70 mensen, het is er rustig en stil.
Er is een dorpsvereniging met aardig wat leden en dus ook een kerk.
Een handje vol mensen uit het dorp gaan nog naar de kerk en er zijn wat 'grafleden' die hopen begraven te worden rond de kerk als het zover is.

Af en toe is er 'leven op het dorp', de dorps-Whatsapp gaat dan tekeer: 'Wat is er aan de hand? Is er iets in de kerk? Waarom slaat de klok zo lang?'

De kerk is een kleine gemeente met op papier ongeveer 150 leden die voornamelijk uit de omgeving komen. In Kleverskerke mag alles, nou ja alles, in ieder geval veel. Volgens oudgedienden zijn we een toevluchtsoord voor mensen die het in andere kerken niet kunnen vinden. Maar al deze 150 leden komen niet meer naar de kerk, ongeveer 45 mensen zitten er zondags in de kerk. Met het dorp is vanuit de kerk nog wel wat contact maar kan misschien meer.

Waarom er dus best wat te doen is voor een dorpskerkenambassadeur hier in Kleverskerke!

In Zeeland hebben we een echte dorpskerken-ambassadeur. Ds. Klaas Touwen  k.touwen@protestantsekerk.nl of 06-29439796 

Zie https://www.protestantsekerk.nl/thema/dorpskerkenbeweging/

In de brochure hieronder staat waar het eigenlijk om draait met de dorpskerkenbeweging.

Links zie je kort de inhoudsopgave.

Online Versie A 5 Introductiebrochure Dorpskerkenbeweging 1
PDF – 1,5 MB 45 downloads

Enkele STERKE punten die in het beleidsplan van de kerk zijn gezet in 2020

Dit zijn enkele beleidspunten die zowel naar binnen als naar buiten gerichte aandacht vragen. Je moet goed weten wat de essentie is van kerk-zijn om je klaar te maken voor de komende jaren: Lidmaatschap gaat verdwijnen, mensen bezoeken meerdere kerken, organisatiestructuur en rollen gaan veranderen enzovoort. Zie de Trendrede 

In dit dorp/omgeving worden contacten onderhouden en verstevigd door ons als kerk!

Het beleidsplan uitvoeren valt nog niet mee. Op papier zetten is stap 1 maar uitvoeren is stap 2. Voor de Gezinskerk is er een team van een paar leden die meebeweegt met de ontwikkelingen van de PKN waaronder de dorpskerkenbeweging.  Deze Gezinskerk trekt gemiddeld 15 tot 20 bezoekers. Leden/gezinnen zijn zo weer opnieuw betrokken en soms komen vriendjes/vriendinnetjes mee.  De Gezinskerk probeert bewust het dorp en de omgeving te betrekken. Met kerst 2018 georganiseerd door mensen uit de kerk én dorp was de kerk bomvol met jong en oud. Ook voor 2019, 5 mei was een subsidieaanvraag gedaan met activiteiten voor kerk én dorp waaronder een vrijheidsmaaltijd. Vanwege de corona ging dat feest helaas niet door en is het bij een speurtocht gebleven. Ook kerkleden woonachtig op het dorp blijven dorp en kerk met elkaar verbinden middels allerlei activiteiten waar de kerk dan plots aan mee doet.
Een kerkgebouw is namelijk meer voor een dorp dan een dienst op zondag. De eeuwigheidszondag wordt gewaardeerd in het dorp! 

Dorpspuzzel 5 Mei, Lichtjesfeest, Eeuwigheidszondag, Steun aan Oekraïne zijn enkele activiteiten georganiseerd met dorp/gemeenteleden.

In 2022 hebben we de kerstviering weer met elkaar kunnen vieren; met  "de Wijzen  aan tafel", aansluitend bij het jaarthema van de PKN  "aan tafel". Aan tafel zijn we welkom er is plaats voor iedereen, getuigen we van de ons geloof, en delen we.  Het gedekte tafeltje stond  al klaar in de voortuin van de kerk tijdens de adventsweken , elke week kwam er weer een "verlicht bordje bij ". De kerk was vol met leden én niet leden, uit het dorp en omgeving. 

Vraag voor de Dorpskerken-ambassadeur?

Dorpsvereniging Clauwaert is een actie gestart om geld in te zamelen voor een AED in Kleverskerke. Hiermee vergroten de overlevingskansen. Er is actief samenwerking gezocht met de kerk want de AED zou in het midden van het dorp moeten hangen. Dit heeft gezorgd voor een Reanimatietraining met dorp en kerkleden. Het was een mooie manier om iets met gezondheid en naar elkaar  omzien te starten. Wanneer de AED gebruikt wordt bijvoorbeeld tijdens een kerkdienst krijgen dorpelingen een melding en zullen te hulp schieten. (eind 2018)

Ook hebben dorp en kerkleden samen een avond georganiseerd: Zeeuwse cultuur proeven! Toen de rekening bij de dorpsvereniging terecht kwam heeft dit een vraag opgeroepen: Hoe gaan we met elkaar en het beleidsplan van de kerk om?