Zorgaanbod Kleverskerke

Nieuw 'Zorg aan tafel' (voor  leden en niet leden):

Ben je op zoek naar een luisterend oor, wil je eens je hart luchten, heb je geloofsvragen groot of klein, ben je gelovig of juist niet, pieker je, somber je ... Praat erover! "Aan tafel" wijst op echte verbinding met elkaar, je zit er rustig bij, eet en/of drinkt wat, je leert elkaar kennen. 

Het jaarthema van de PKN is "Aan tafel" en wijst op verbinding met elkaar.

In de Bijbel - maar ook in de kerk - wordt vaak samen gegeten. Gasten worden ruimhartig genodigd, want samen eten schept verbondenheid. Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien.

Mogelijk ben je wel lid van een kerk of juist helemaal niet maar heb je wel interesse om er wat dieper op in te gaan vanuit Bijbels perspectief dat kan ook. Zie hier voor een aangereikt voorbeeld.

Een greep uit het aanbod van de kerk (PKN) hieronder.

Het woord diaken komt van het Griekse woord: διακονος, diakonos, dat dienaar betekent. Diakenen worden nogal eens ‘de doeners’ van de kerk genoemd. Diakenen geloven in delen wat is geïnspireerd op het evangelie. Ze zijn gericht op het voorkómen, opheffen, verminderen en uithouden van lijden en nood van (groepen) mensen. Diakenen zijn daarnaast gericht op het scheppen van rechtvaardige verhoudingen in kerk en samenleving. 

Meer weten? Check het cursusaanbod of meld je bij een kerk.

De betekenis van pastoraat: 'Zorg waarbij je God ter sprake brengt in het gesprek en op die manier verbinding zoekt tussen het geloof en het alledaagse leven'. Meestal is dit soort zorg Pastoraat 'voor leden, door leden' van de betreffende gemeente. Dit kun je gewoon vragen bij de kerk zelf of bij een vrijwilliger zoals hierboven "zorg aan tafel". Zie voor pastorale zorg vanuit de kerk Google PKN Kleverskerke.