Wat is er allemaal te doen op kerk en geloofsgebied in onze omgeving? (in ontwikkeling)

Ring Walcheren - Geloven in de Delta is een mooie website met een verzameling uit het aanbod wanneer je iets zoekt om aan mee te doen of om je in te verdiepen.

Volg de link voor de website.  https://www.gelovenindedelta.nl/ring-walcheren/

 

Raad van kerken (zie nieuwsberichten hieronder)

In Zeeland krijgt de samenwerking gestalte binnen lokale initiatieven, enkele lokale raden van kerken en de Raad van Kerken Zeeland."

Volg de link voor de website: https://www.raadvankerken.nl/

Nieuws vanuit de raad van kerken:

okt. 2023 Persbericht:  wake voor vrede in Israël en Palestina,  

 

Wake voor vrede in Israël en Palestina,

zaterdagavond 21 oktober om 20.00 uur

op het Abdijplein in Middelburg

 

In het weekend van 7 en 8 oktober werd de wereld opgeschrikt door een golf van terreur en geweld in Israël en Palestina. Deze geweldsuitbarsting heeft velen geraakt. We denken aan de slachtoffers, de vele doden, gewonden, getraumatiseerde en rouwende mensen, daklozen, mensen op de vlucht. Gevoelens van angst, woede, haat en machteloosheid beklemmen mensen daar en hun families en vrienden elders.

 

De geweldsuitbarsting heeft een lange voorgeschiedenis. Vrede lijkt verder weg dan ooit in dit verscheurde land.

 

Vanuit de overtuiging dat alle mensen recht hebben op een veilig en menswaardig bestaan, hopen wij dat mensen elkaar blijven zoeken op een weg naar een rechtvaardige vrede.

Wij roepen onze medeburgers op om samen te komen voor een wake op het Abdijplein voor vrede in Israël en Palestina op zaterdagavond 21 oktober.

 

Om 20.00 uur begint de wake met muziek, waarna een vredesvuur aangestoken zal worden. Aansluitend delen wij in stilte dit licht met elkaar als teken van ons intense verlangen naar vrede voor de volkeren van Israël en Palestina.

Het zou mooi zijn als u daarvoor een kaars of waxinelichtje mee zou  willen nemen.

De wake wordt besloten met muziek.

Na afloop bent u, zijn jullie, van harte welkom in het Hofje onder de Toren (Nieuwe Kerkgang 1).

 

De Raad van Kerken Middelburg

De volgende zaken staan op de agenda van de Raad van Kerken: 

  • De komende tijd wordt de Pinksterketen opgezet, een kaars gaat van gemeente tot gemeente als symbool van verbondenheid.  
  • We hebben we met de gemeente contact over de opvang van statushouders,. 
  • Dit jaar is het 150jaar geleden dat de slavernij is afgeschaft, we denken na over een wijze waarop we hier aandacht aan kunnen geven.
  • Op 4 mei is wordt er namens de Raad van Kerken bij de dode herdenking op het Abdijplein een krans gelegd. Hieraan voorafgaand is een herdenkingsbijeenkomst in de Koorkerk . 

 

De Raad van Kerken is nog naarstig op zoek naar een secretaris, heeft u belangstelling of kent u iemand die het leuk vindt om te helpen geeft u dat dan door aan mij ,Paula de Nooijer

Begin van de veertigdagentijd – Aswoensdag

Op 22 februari is het Aswoensdag. Op deze dag wordt in veel kerken een askruisje gegeven of as opgelegd als teken van inkeer. Dit kleine ritueel markeert daarmee het begin van de veertigdagentijd. Een tijd om stil te staan bij wat belangrijk is in het leven, tijd om ons opnieuw te richten op God en op elkaar.

We gooien alle ballast overboord en maken ruimte in ons hart, ons hoofd en in ons leven. We concentreren ons op het wezenlijke. We laten ons opnieuw verrassen en uitdagen door de Bijbelse verhalen en de keuzes van Jezus.

Dit jaar zullen we als Oud-Katholieke Statie  en de Nieuwe Kerkgemeente dit ritueel samen vieren in een Dienst van Schrift en Gebed in de St. Augustinuskerk (Zuidsingel 70, aanvang 19.30 uur).

Ds. Chris Kors en rector Wim van den Berg zullen in deze dienst samen voorgaan.

U bent allen van harte welkom!

Januari 2023

Het nieuwe jaar zijn we begonnen met de viering van de week van gebed voor de eenheid van christenen. Op zondag 22 januari was er een kerkdienst in de Gasthuiskerk met als voorganger ds. Jan Nauta. Het thema was “Doe goed, zoek recht”. Met dit thema werd aandacht gevraagd voor de strijd tegen racisme, de zorg voor kwetsbare mensen in de samenleving. De collecte in de dienst was bestemd voor een project van kerk in actie “hulp en perspectief voor mensen zonder papieren”.

We hebben ons aangesloten bij het landelijke project “de thuisgevers’

(website: https://dethuisgevers.nl/). We zoeken naar mogelijkheden om tijdelijke huisvesting te realiseren voor statushouders. Hiervoor zoeken we steun bij kerken en particulieren om samen met de burgerlijke gemeente tijdelijke woonruimte te realiseren.

Wij zijn op zoek naar een secretaris voor ons kleine clubje, heeft u belangstelling of wilt u meer weten,  neem dan gerust contact op met Paula de Nooijer (0612724181)

In 2023 wordt de week van gebed voor de eenheid van Christenen gehouden in de week van 16-22 januari. 

De Raad van Kerken Middelburg organiseert in deze week op zondag 22 januari een vesper in de Gasthuiskerk.  

De dienst begint om 19.30 uur. Voorganger is ds. Jan Nauta. 

Het thema van deze week is: Doe goed, zoek recht, naar aanleiding van een Bijbeltekst uit Jesaja 1 vers 17. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. 

Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid 2023 werd voorbereid door kerken uit de Amerikaanse staat Minnesota 

Door samen te komen en te bidden ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.  

 

U bent van harte welkom, 

Raad van Kerken Middelburg 

Op 5 november 2022 organiseert het Sint Franciscuscentrum in samenwerking met de H. Maria Parochie Walcheren een ochtend rondom Hildegard van Bingen, er is muziek, een lezing en ruimte voor gesprek en ontmoeting. Inloop is vanaf 9.30 uur en om 10 uur start de bijeenkomst in de Petrus en Pauluskerk, Lambardstraat1, Middelburg. 

 

De voorbereiding voor het evenement "Kerst-zingen" voor zondag 18 december om 19 uur op de Mark in Middelburg,  zijn in volle gang, We hopen dat het dit jaar door kan gaan. Twee jaar geleden was het een groot succes en stond de Markt vol, jong en oud! Reserveer alvast de datum in je agenda. Helaas ging dit niet door vanwege het slechte weer