Sporen van God vinden in het dorp ofwel betekenisvol zijn in de marges!

Nieuwsbrief 1: Op zoek naar voortrekkers richting een andere toekomst!

Nog teveel gemeenten worstelen met de vraag “Hoe kunnen we kerk zijn in, van en voor het dorp/omgeving? Die vraag komt voort uit zorgen over de toekomst van de kerkgemeenschap én uit het diepe verlangen van betekenis te zijn voor de omgeving.” (Bron: brochure dorpskerkenbeweging PKN)

Op 15 februari ’23 was het zover, de dorpskerkenbeweging ook toegankelijk voor Kleverskerke!
Ik had me aangemeld als één van de ‘voortrekkers’ van de Gezinskerk en onze gemeente als het gaat om nadenken over de toekomst en kerk-zijn ook buiten onze muren. De gespreksgroep Back to Basic/Het goede gesprek is ook een mooi voorbeeld geweest over nadenken over de toekomst.

In de online ontmoeting, geleid door twee predikanten waren we met 19 deelnemers uit heel Nederland. Zo kwamen er mensen uit Friesland, Emmen, Nijmegen, Zevenhuizen, Almere Poort, Ede, Winsum enzovoort. De predikanten leiden de avond aangenaam en enthousiast en worden door ons allemaal betaald vanuit de landelijke kas. Ook door u dus, wist u dat?

Voor Zeeland is ds. Klaas Touwen aangesteld die ik in 2019 gesproken heb vanwege een projectplan voor Kleverskerke.

We zijn nu vier jaar verder en zien minder bezoekers, minder inkomsten, een mager gevulde kerkenraadsbank en de kerkdeur vaak gesloten. We willen als kerk graag onderdeel van de samenleving zijn uitnodigend, laagdrempelig een soort van natuurlijk samen zijn, elkaar aanvullen niet alleen op zondag.

Naast kerkenraden worden nu ook ‘voortrekkers’ uit gemeenten uitgenodigd.

De kerk zet dus stevig in op de visienota met de beweging naar buiten toe! We kregen meerdere inspirerende voorbeelden deze avond en een wil ik er hier benoemen:
In Simonshaven staat een opvallend wit kerkje. Zij hadden een verbintenis met een andere gemeente maar dat viel weg. De kerkenraadsleden kwamen allemaal niet uit het dorp maar zagen wel iets in dat kerkje. Ze kwamen tot de conclusie; als we wat willen moeten we het samen met het dorp doen. De kerkenraad kreeg lucht van het boekje: “Sporen van God in het dorp”. Schitterende titel maar hoe dan? Deze kerkenraad en gemeente maakte een principiële keuze voor het dorp door te stellen: “Je hebt anderen nodig om waarden hoog te houden!”

Het dorp werd betrokken middels een enquête. 70% van de respondenten kwamen nooit meer in de kerk. 65%  gaf aan; ‘het zou mooi zijn als er iets in de kerk is voor het hele dorp’. Op de vraag ‘wat zou u willen doen, welke rol ziet u voor uzelf’ kwam naast hulpaanbod ook financiële steun. Overigens, vertelde dominee Klaas Touwen; als een kerkenraad en gemeente echt willen en goede ideeën hebben zijn er genoeg ‘geldpotjes’ waar je uit kunt putten.

In Simonshaven zijn ze aan de slag gegaan met in liefde uitreiken naar mensen buiten de kerk met o.a.: een nieuwsblad niet alleen met nieuws uit de kerk maar ook uit het dorp/omgeving, maandelijkse maaltijd, ochtend bijeenkomst met koffie en wat lekkers, zelfs de actie kerkbalans ging niet alleen naar leden maar naar het hele dorp

De Gezinskerk pakt de handschoen op om  kerk en dorp/omgeving met elkaar te verbinden. Wil je ook meedoen of zelfs een voortrekker zijn? Laat het ons weten. We hebben een 'startbudget' gekregen van ong. 500 euro door gulle gevers die we gaan inzetten. We zijn begonnen met de vrijheidsmaaltijd op of rond 5 Mei voor iedereen; de kerk, het dorp en de omgeving.

 

Opgeven voor de voortrekkersbijeenkomsten op 13 en 27 maart kan via deze pagina.

De genoemde Inspiratiebijeenkomsten vind je hier

Online Versie A 5 Introductiebrochure Dorpskerkenbeweging 1
PDF – 1,5 MB 60 downloads