PKN Kleverskerke op weg naar een Toekomstgerichte gemeente?

Nee, we zijn nog geen toekomstgerichte gemeente maar wel langzaam op weg.
Het werkboek: 'Toekomstgericht 
gemeente-zijn' heeft de kerkenraad ontvangen maar nog niet mee aan de slag gegaan.

 

Een inhaalslag is nodig. De 9 kernkwaliteiten van een gemeente zijn een mooie kapstok om mee te werken! Hoe staan we ervoor als "kerk" richting de drie dimensies? Wat is onze gezamenlijke visie? Hoe brengt onze leiderschapscultuur wat het hart is van het lichaam; deze gemeente volop tot leven en groei? Wat is nodig aan Innovatie en hoe worden leden gestimuleerd hun talenten hiervoor in te zetten? 

Bron afbeeldingen: Toekomstgericht gemeente-zijn Aan de slag met het diagnose-instrument Nieuw Kerkelijk Peil

Lees het hele artikel via: https://protestantsekerk.nl/verdieping/jeugdwerker-kleverskerke-iedereen-moet-richting-visienota-kennen/

Hoe willen we kerk-zijn? (uitstraling naar binnen, naar elkaar maar ook naar buiten)

Wat krijgen we in de gemeente mee van de landelijke kerkleiding verwoord in de visienota?

Hoe blijven we in de kerk deskundig en bekwaam?

Actueel in de zin van de nieuwste cursus PKN én recent aan de orde gekomen vanwege ziekte van de eigen dominee maar wel een begrafenis. Wat doe je dan? Precies, je gaat op cursus! De PKN heeft een uitgebreid aanbod.

Waarom ben je eigenlijk kerk?

Vergeving van zonden en een eeuwig leven! Daarvan vertellen is één van de twee Geestelijke opdrachten van elke gemeente.  De tweede opdracht is 'vissers van mensen zijn'.  (tot behoudenis)

De website van de kerkenraad is te vinden op:

https://sites.google.com/view/pknkleverskerke 

De Gezinskerk als onderdeel van Kleverskerke had in de week na Pinksteren deze boodschap voor ons allemaal: Bereiken van mensen en aantrekkelijk zijn!