Archief

Met de Gezinskerk hebben we aardig wat belangstelling gehad voor de kerstfilm en de kerstwandeling. Hoewel het behoorlijk in het water viel en we een heuse winterstorm hebben meegemaakt is toch met alle wandelaars voor de voedselbank op de kop af  1.000,00 euro opgehaald.

 

De kerstfilm met onze eigen verteller Wim van de Heijden en onze eigen foto's van de Gezinskerk bezoekers is 85 keer bekeken en beluistert.

Vanwege de privacy van onze kinderen zetten we de film hieronder nu achter ons wachtwoord op de pagina van de Gezinskerk.
Dit wachtwoord is op te vragen bij Paula, Anika of Rosemarie.

Kerst-film met de Gezinskerk Kleverskerke

Hallo allemaal,

Deze film is weggezet op de andere pagina achter ons wachtwoord

 

In ons dorp Kleverskerke is het licht maar ook donker... Twee inwoners van ons dorp zijn plotseling ziek geworden. Speciaal aan hen en hun geliefden denken wij...onze gedachten hardop uitspreken naar God noemen we bidden.

Wij bidden voor iedereen die dat nodig heeft, bekenden én onbekenden om gezondheid, kracht, moed en Gods zegen!

Informatie over de digitale wandeling zie het tabblad van de gezinskerk op deze site!

 

Een goede kerst gewenst,

Team Gezinskerk Kleverskerke

De digitale kerstwandeling check de link:

https://www.youtube.com/watch?v=nfi7CcKH8NE

Deze wandelingen starten Zaterdag 19 December maar blijft de kerstdagen hangen voor wandelaars en geïnteresseerden. Op anderhalve meter! toch een beetje verbonden zijn. 

Advent-zondag 2020 in een 'Jubeljaar' ...

Zullen we samen uitkijken naar wat komt?

In deze rare tijd met het Corona virus worden we regelmatig aan het denken gezet. Zo ook in de vergelijking met het Jubeljaar in de bijbel genoemd. Het Jubeljaar was een periode van even op adem kunnen komen wanneer je schulden had. Deze schulden werden kwijtgescholden. Het was ook een periode van rust en herstel van het land.

We lezen in 2020 in de kranten hoe het milieu enorm opknapt van de verminderde uitstoot. Zelfs het zicht vanuit de ruimte naar de aarde is scherper. Er gebeurt werkelijk iets, de aarde herstelt zich in deze tijd. Ook mensen zijn massaal aan het 'ontstressen', het is voor sommigen van ons best fijn niet zoveel te hoeven! Wat ben je druk geweest met onnodige dingen en hoe word je nu bepaalt bij wat er echt toe doet namelijk; elkaar! Omzien naar elkaar, we willen graag gezelligheid samen. 

Is deze vergelijking van het jubeljaar ook te vertalen naar de kerk en naar ons contact met God? Hadden we het nodig om even uit onze gewoonten en routines geschud te worden?
Zo worden we even stilgezet ook als kerken in Nederland. Ineens worden we bepaalt bij wat er echt toe doet, we worden teruggeworpen op Hem! Het draait niet om onze wensen en gewoonten maar het draait om Hem. "Ik ben het licht voor de wereld", zegt Jezus niet niet jij of ik. Jezus wijst met deze 'Ik ben' uitspraken op de Vader, op God, op de grote IK BEN!

Hernieuwd contact...het was even wennen.

We krijgen de kans om hernieuwd contact te maken met onze Heer en Heiland voor jezelf én met de mensen om ons heen. 

Jesaja is een mooi Bijbelboek, zeker met kerst lezen we eruit. Meer dan 680 jaar voor de geboorte van Jezus vertelde God aan de profeet Jesaja dat de Heiland een moeder zou hebben die maagd zou zijn en dat Hij God Zelf in het vlees zou zijn. Jesaja 7:14

Het wonder van de juistheid van deze profetie is enorm gezien het aantal jaar dat de wereld op Zijn geboorte moest wachten.

Hoe kijken we nu om ons heen en heeft de Bijbel ons nog wat te zeggen? Check: https://blog.youversion.com/nl/2020/12/het-overzicht-van-2020/

Is een goed leven een perfect leven?

De gespreksgroep van Kleverskerke richt zich op het jaarthema van de PKN, Het goede leven. Leven in het perspectief van Gods licht.

Op de site van de Protestantse kerk staat het volgende:

Over het thema 'Het goede leven'

Scriba René de Reuver: "Het samenleven met anderen, met mensen die je lief zijn, geeft zin. Het geeft zin om er voor elkaar te zijn. Nu we de pijn ervaren van elkaar niet nabij kunnen zijn, beseffen we maar al te goed hoe waar dit is. Tegelijkertijd voegt het christelijke perspectief nog iets toe: in die ander komt iets van God naar je toe. En niet alleen in de ander die je graag mag of die dezelfde hobby’s heeft, maar ook in de ander die een beroep op je doet, of in de ander die je stoort.” Lees het interview met ds. René de Reuver waarin hij dit thema toelicht

We trappen als gespreksgroep af met de lezing van Mark Rutte en het hele festival wat online te volgen is. We hebben ons hiervoor opgegeven en zodoende konden wij het hele direct programma volgen vanuit huis.

Terug te kijken via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=dWvtkL0uB6M&feature=emb_logo

"Tijdens het festival wordt stilgestaan bij het ‘gekmakende streven naar perfectie’, bij zelfkritiek en zelfcompassie, bij overgave en genade. En uiteraard zal de huidige coronacrisis ook niet ongenoemd blijven. De vraag is ten slotte: ‘Kunnen we 2020 als een mislukt jaar beschouwen?’"

Op het programma stonden een aantal sprekers en samen maakte dit een mooie avond.

 

Zijn we nu alles kwijt (ook in Kleverskerke) of hebben we juist nu méér dan we hadden?

“Corona versnelt leegloop uit kerk met bijna tien jaar. De vraag die nu gonst is: ‘Zijn we nu niet alles kwijt?’” kopt de Volkskrant in een interessant artikel in september.

We zitten nu in de tweede golf van de corona en zijn in afwachting van nieuwe maatregelen van de overheid om het virus te bestrijden.
Intussen vraag ik me af; Wat gaan we doen met kerst? Hoe gaan we om met onze gespreksgroepen, onze gemeenteavonden,
en ga zo maar door. 
Al met al ligt er óók nog een mooi en wijs advies voor de kerkenraad en de gemeente vanuit de visitatiegesprekken gehouden met Nella en Rosemarie en de kerkenraad.
Het heeft wel heilzaam gewerkt voor ons om juist nu in deze zware tijd een antwoord te blijven zoeken op de vraag: Wat wil God nu eigenlijk van ons?

 

Corona dwingt ons anders te kijken, anders te werken. De kerk de afgelopen jaren opgebouwd  als instituut met de deuren even open op Zondag.
Als iedereen binnen is en zit, je dienst houden, koffie, naar huis en dan achter ons de deur weer in het slot.  
Wij die binnen zijn geloven en dienen… soms in vrede en soms met het bekende geharrewar. Er zijn inmiddels meer dan 600 kerken in Nederland. Ook wij slaan de plank soms flink mis in Kleverskerke.

Was het niet onze opdracht om de wereld over te gaan om het evangelie te vertellen? Hoe boeiend kan het zijn om even vanuit een andere hoek naar de kerk te kijken. De kerk ooit tot bloei en groei gekomen doordat mensen alle kanten op vlogen. Vluchtend voor gevaar maar gebruikt door God!

Nu gedwongen door de Corona ‘vluchten’ we via internet. Daarmee ineens toegankelijk en met dé boodschap voor de hele wereld te horen en te zien.
Op beeld wordt geen ruzie gemaakt, geharrewar is niet zichtbaar op TV of op de website van je eigen kerk. Ben je betoeterd.

 

De zwarte hoed die denkt in onmogelijkheden en bedreigingen wordt spontaan vervangen door de creatieve groene en gele hoed. Uit noodzaak gaat  Gods woord weer de wereld over! Wauw!

Wel bedreigd door discussie op TV en in de kranten vaak door de kerken zelf uitgelokt. Kerkleiders die mensen oproepen tegen de overheidsregels in te gaan. Heeft Jezus ons dat zo voorgedaan? Iemand wees me deze week op Petrus die een oor afhakt van Malchus. Petrus zou wel even de strijd aangaan en het regelen. Weet u wat er gebeurde? Juist, het oor werd er direct weer aangezet door Jezus zelf. Zo doen we dat niet en zo gaan we niet met elkaar om!
In hetzelfde gedeelte noemt Hij Judas die Hem kwam verraden ‘vriend’, zo ging Hij om met mensen, met alle mensen.

Bovendien had Jezus een taak te volbrengen, Hij kwam 'een beker' leegdrinken.

Het is niet onze taak als kerken om met elkaar te discussiëren en te strijden en het ene na het andere artikel te schrijven. 

 

Kom uit je kerk en uit je comfortzone en ga bezig met onze taak: De wereld over met de blijde boodschap van verzoening. Dat is wat Hij wil. 
Wel graag eensgezind en in liefde... mag Hij voor ons een voorbeeld zijn?

Kijk maar vooral naar je eigen kerk, je eigen gemeente: hoe mogen we dit oppakken in Kleverskerke?

 

Bron artikel Volkskrant: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/corona-versnelt-leegloop-uit-kerk-met-bijna-tien-jaar-de-vraag-die-nu-gonst-is-zijn-we-nu-niet-alles-kwijt~b415de38/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Synode schaart zich achter nieuwe visienota ‘Van U is de toekomst’

UTRECHT – Met de visienota ‘Van U is de toekomst’ zet de Protestantse Kerk een nieuw perspectief neer voor de richting die de kerk de komende jaren inslaat. Met een duidelijke gerichtheid op gebed, de lokale oecumene en een leven lang leren als gelovige. Bijna de voltallige Generale Synode kan zich hierin vinden en schaart zich achter de nieuwe visie....

De nieuwe visienota geeft richting en biedt perspectief voor kerk-zijn in de huidige Nederlandse context, aldus scriba De Reuver. Voor alle plaatselijke gemeenten komt een gesprekshandleiding met suggesties en vragen voor het gesprek binnen de eigen gemeente over de visienota beschikbaar.

Visienota Van U Is De Toekomst LWK 20 08
PDF – 291,8 KB 172 downloads

"Gemeenten worden actief uitgedaagd om te ontdekken waar zij in hun lokale situatie toe geroepen worden."

 

Focus op meer dan alleen kerk-zijn

De komende jaren investeert de Protestantse Kerk in Nederland in het versterken van de plaatselijke gemeente als Woord- en tafelgemeenschap. De Reuver: “We verlangen ernaar dat het Woord zo wordt gehoord en vertolkt dat het in deze tijd klinkt als een ontdekkend, bevrijdend en hoopvol woord van genade.” Ook wordt de focus gelegd op de kerk als gebedsgemeenschap en wordt gestreefd naar een vernieuwde cultuur van gebed in eredienst, aan kerkelijke vergadertafels, in kleine kring en in persoonlijk gebed. Daarnaast wordt gewerkt aan een kwalitatief hoogstaande en brede muziek- en liedcultuur. Daarbij wordt geput uit de rijke traditie van de kerk van alle tijden en plaatsen, die de laatste decennia een enorme verbreding heeft ondergaan. De Reuver: “Als kerk willen we ons oefenen rond de vraag waar Christus zich laat vinden en waar Hij ons roept Hem te  volgen. Hoe dien ik God in mijn leven van alledag?”

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/synode-schaart-zich-achter-nieuwe-visienota-van-u-is-de-toekomst/

Extra feestelijk...langzaam weer opstarten

Mogelijk heeft u het gezien, er liggen zwart met gele strepen op het pad naar de deur van de kerk en ook de bloembakken zijn extra gevuld.

Zou de kerk weer open gaan voor bezoekers?

 

We vonden het leuk om de bloembakken te vullen en zo bij te dragen aan de feestvreugde. We hebben de planten overgenomen van de dorpsvereniging…zo hebben we er allemaal wat aan 😊

 

Veel plezier ermee! Groeten vanuit Kleverskerke!

 

 

God zorgt voor de kerk en wij voor elkaar....

Binnen de PKN is er van alles in beweging gekomen op het gebied van ‘kerk zijn’. Vooral het gebruik van sociale media en internet ontketenen een stroom aan reacties en extra contact. ‘Men heeft méér contact, kijkt méér naar elkaar om dan vóór de Corona-crisis en zoekt mogelijk meer naar zingeving.’ Is dat echt zo?

In onze gemeente Kleverskerke is er een toename aan contact en transparantie te ontdekken. Mensen die anders geen glimp opvangen van de Gezinskerk bezoeken nu de website www.metpassievoor.nl en bekijken onze 'dienst'. Na de eerste dienst hadden we 110 website bezoekers. De Gezinsdienst met Pasen trok 41 bezoekers. Eén gezin is één bezoeker. Wij zijn gemiddeld met vijf gezinnen, dus welke gezinnen volgen ons nu allemaal nog meer?

In heel Nederland, ook onder dominees barst de discussie los met dezelfde vragen;

Wie zijn de tv kijkers, waar komen ze vandaan, luisteren ze de hele dienst?’
Sociale media en internet is bij veel kerken al heel gewoon maar bij vele ook nog taboe; 'onbekend maakt onbemind'. Jonge generaties konden niet meer aanhaken, het gaf ouderen hoofdbrekens: 'Hoe bereiken we hen?'

Deze Coronacrisis met al het verdriet, en de zorgen om onze geliefden brengt ook iets anders met zich mee. Het zorgt ervoor dat in één klap alle, of bijna alle kerken toch wel in staat blijken alle generaties te betrekken bij de verkondiging van het evangelie en samen kerk-zijn.
Dé vragen voor de toekomst die kerken zichzelf stellen en waarover ook wij vast kunnen nadenken zijn:

"Kun je nog wel missionair aanwezig zijn als kerk zonder deze middelen?"

“Het belang van het samen vieren in welke vorm dan ook digitaal of fysiek is de afgelopen periode  duidelijk geworden.  Het is dus niet de vraag of we dit blijven doen maar vooral hoe we dit samen beter kunnen doen.”

" Wil je/u ook materiaal ontvangen meldt je gerust aan bij het contact formulier  we  zorgen er dan voor dat je het krijgt "

Hoe lang gaat dit nog duren? 

De kerkdeur dicht en leven achter de voordeur, achter onze ramen, bang voor het Corona virus!

Geen mens die het weet en daarom tijd voor actie!

Onze huidige website van de kerk is niet toereikend om gemakkelijk veel mee te delen aan video en andere bijlage vandaar dat we even uitwijken naar een betaalde website met meer mogelijkheden. (Voor de gewone kerkinformatie verwijzen wij je naar de eigen website van de kerk)

Op de website https://www.gelovenindedelta.nl/gemeenten/kleverskerke/ staat de kracht van onze gemeente!

Onze eigen website is te vinden op: https://sites.google.com/view/pknkleverskerke

 

Gezongen gebed

Dit Lied als gebed geschreven door een IC verpleegkundige en zijn vriendin gaat over het internet.

Wij gaan ervoor vanuit de Passie voor God en mensen!

De ruimte die er ontstaat, noodgedwongen wordt nu op gepakt door vooral onze jonge leden. Waarom?

Jonge mensen lopen minder risico dan oudere mensen, zijn digitaal-vaardig en weten de weg op het internet. Daarom lijkt het logisch dat jonge mensen in actie komen om te zorgen voor de verbinding, de samenhorigheid in de kerk en onze omgeving! Wij zijn daar met een aantal Jeugdwerkers hard mee aan de slag gegaan. We weten dat onze oudere leden niet allemaal mee kunnen genieten van alles wat er gebeurd in bijvoorbeeld de Gezinskerk. Wilt u hen hierop tippen?